Spenen van de lammeren

Afgelopen week zijn de lammeren die dit jaar geboren zijn gespeend. Dit houdt in dat ze afgezonderd zijn van de moeder. Ze zijn inmiddels zo oud dat ze moeten leren om op eigen benen te staan. De moeders vertoeven nu in de grote weide en de jonge lammeren lopen samen in de Paddenpoel.

Het is de eerste paar dagen wat onrustig in de weide omdat de moeders de lammeren met geblèr roepen en de lammeren beantwoorden dit ook met geblèr. Het elkaar roepen verdwijnt met een aantal dagen.

Wij nodigen u uit om de andere bezetting met dieren in de weide te komen aanschouwen. Het geeft een totale ander aanzien. Aan de ene kant de oudere wijze dieren en aan de andere kant in de paddenpoel de jonge speelse schapen en geiten.

Damhertje geboren!

Op dinsdag 17 juni is ons damhertenbestand uitgebreid met een jong kalfje. Het jonge kalfje is al gezien in de weide, maar ligt meestal verborgen in een kuiltje zodat het moeilijk te zien is. Soms steken alleen de oortjes boven het gras uit. Het zal niet lang meer duren voordat het zich meer laat zien. Wij weten nog niet of het een mannetje of een vrouwtje is.

Foto’s van het kalfje kan je hier vinden!

Het bestuur is weer voltallig

Het huidige bestuur is er in geslaagd een nieuw bestuurslid te vinden. Er was een vacature ontstaan nadat voorzitter Walter de Zwart verhuisd is naar Hillegom.

Met het toetreden van Martin van der Jagt hebben wij er een bestuurslid met een hart voor dieren bijgekregen. Velen van u zullen hem wellicht kennen, want hij is één van de verzorgers van de dieren.

Na het toetreden van Martin ziet het bestuur er als volgt uit:
Hans van Geel, voorzitter, tel. 0575-523470 en 06-19885940
Herman Strijdveen, secretaris, tel. 0575-572140 en 06-22202964
Hans van der Veen, penningmeester, tel. 06-55712372 en 0575-520986
Mirjam Abelmann, PR, tel. 06-40100351 en 0575-514098
Martin van der Jagt, lid. tel. 0575-570592 en 06-42752550

Voorjaar in de dierenweide

De afgelopen maand is het aantal dieren in de weide vermeerderd met jonge lammetjes. De geboorteperiode is goed verlopen zonder dierenartskosten. Alle schapen en geiten die drachtig waren hebben gelammerd.

De meeste lammeren lopen, spelen en dartelen door de gehele weide, een lust voor het oog! Aan de achterkant van de stal loopt een zwarte geit met 3 zwarte lammetjes. Zij loopt nog apart om extra bijgevoerd te worden om de melkproductie op peil te houden.

We hebben dit jaar wel veel bokjes gekregen. Gemiddeld over de afgelopen jaren was dit fifty/fifty. Wij hadden dit jaar 1/3 deel geitjes en 2/3 deel bokjes. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ze gezond en mooi van kleur zijn.

De  Paddenpoel is volop in gebruik. Hier lopen de 2 volwassen Nubische geiten met hun 4 lammeren. De lammeren spelen graag rondom de poel of liggen te zonnen op de helling van de poel. Dit veld is een aanwinst voor onze weide.

In de afgelopen week hebben onze vrijwilligers de dieren een grote verzorgingsbeurt gegeven. De klauwtjes zijn gecontroleerd en indien nodig bijgekapt, ze hebben een wormbehandeling gehad en Saartje onze landgeit is netjes gekamd.

Voor de 3 gedumpte krielen hebben we een goed tehuis gevonden bij een mevrouw in Warnsveld. De gedumpte agressieve goudkleurige haan, die onze verzorgers aanviel, is uit de weide verwijderd.

CIMG3675 CIMG3629 CIMG3640