Vrijwilligers/verzorgers gezocht

Bij de opstart van de dierenweide hebben veel zich vrijwilligers aangemeld voor diverse werkzaamheden. Gelukkig kunnen we daar nog steeds een beroep op doen.

Door verhuizing en afmelding door langdurige ziekte, vinden wij dat de groep verzorgers te klein wordt om voldoende te rouleren .

Onze vaste groep enthousiaste vrijwilligers die dagelijks de dieren verzorgd, kan daarom een paar nieuwe enthousiaste personen gebruiken. Het werk kan zowel door vrouwen als door mannen worden gedaan.

Daarom vragen wij eenieder die belangstelling heeft contact op te nemen met onze secretaris Herman Strijdveen.

Hij kan u alles vertellen over wat er dagelijks moet gebeuren, hoeveel tijd er gemiddeld nodig is, hoe vaak dat u mag komen enz.  De vrijwilligers werken met een schema die ieder in zijn/haar bezit heeft zodat hij/zij kan zien wanneer hij/zij de dieren mag verzorgen.

Herman zal u vertellen hoeveel voldoening het geeft om met en tussen de dieren te mogen zijn. Vooral in het voorjaar als de jonge lammetjes geboren worden zijn onze vrijwilligers bijna niet weg te slaan uit de stal en weide.

Herman Strijdveen is te bereiken op tel. nr. 0575-572140 en zijn mailadres adres is: h.strijdveen@upcmail.nl

Vogelgriep in Nederland

Op een pluimveebedrijf in de Utrechtse plaats Hekendorp is op zondag 16 november de besmettelijke vogelgriep H5N8 vastgesteld. Deze ziekte is zeer besmettelijk voor pluimvee met uitvalverschijnselen tot wel 30 %. Daarom heeft de staatsecretaris van Economische Zaken voor 72 uur een stand stil uitgevaardigd, wat inhoud dat er in deze periode geen transport van en naar agrarische bedrijven plaats mag vinden. Tevens moet al het pluimvee opgehokt worden. Ook hobbymatig gehouden pluimvee valt onder deze regeling.

Door deze verordening hebben wij ons pluimvee ook opgehokt. Een aantal vrijwilligers hebben een tussenwand van hout en gaas gemaakt in de stal. Hierdoor zit het pluimvee opgesloten achter in de stal en kunnen de geiten weer naar buiten. We hebben hierdoor weer veel kosten moeten maken om hout, gaas en schroeven te kopen. De arbeid is gelukkig gratis door onze vrijwilligers gedaan, die we hiervoor ook veel dank verschuldigd zijn. Want dit alles moest wel op zeer korte termijn gerealiseerd worden.

Een aantal dagen na de 1e uitbraak in Hekendorp is er op nog een paar plaatsen in Nederland de vogelgriep uitgebroken. Ook nu zijn de eerder genoemde verordeningen in werking gesteld. Het sterke vermoeden bestaat dat het virus verspreidt wordt door trekvogels.

Inmiddels zijn we weer een aantal dagen verder en is de ophokplicht voor hobby pluimvee opgeheven. We houden het pluimvee echter nog een aantal dagen opgesloten totdat de situatie rond de vogelgriep in rustig vaarwater is gekomen. Het iedere keer weer loslaten en daarna weer vangen van het pluimvee veroorzaakt veel stress bij de dieren.

Een verrassende geboorte in de dierenweide!

Op donderdagmorgen 25 september werden wij verrast door een jong hertenkalfje in de weide. Hierop hadden wij niet meer gerekend. Het was ons wel opgevallen dat de hinde de laatste tijd dik werd met een ronde buik. De geboorteperiode van herten was echter al ruim voorbij.

De bronsttijd is meestal rond de maand oktober en na een draagtijd van gemiddeld 230 dagen zou het kalf in juni/juli geboren kunnen worden.

We hadden deze jonge hinde vanaf 24 januari in onze weide en ze zou dus drachtig kunnen zijn geweest, maar was het toen niet. Ze is zoals nu blijkt bij ons nog gedekt door onze oude bok in de 1e helft van februari.

Zoals het er nu naar uit ziet maken moeder en het kalfje het goed. Ze drinkt al bij de moeder en loopt door de weide.

CIMG4000 CIMG4008 CIMG3995

De open dagen zitten er weer op

De open dagen van dit jaar liggen weer achter ons. We zijn dit jaar op 6 woensdagen open geweest, de belangstelling hiervoor was wisselend. De weersomstandigheden waren een paar keer onze spelbrekers.

Op deze open dagen hebben de kinderen weer kunnen genieten van de dieren en hebben tekst en uitleg gekregen over de geboorte, voeding en verzorging van onze dieren. Een grote groep kinderen en (volwassenen) heeft zelfs de geboorte van 2 dwerggeitjes  van begin tot het einde meegemaakt. Van zulke dingen kunnen wij als bestuur genieten omdat dit toch een memorabel moment is in het leven van deze kinderen.

Wij als bestuur gaan deze open dagen weer evalueren in hoeverre wij in de behoefte voorzien en welke verbeteringen mogelijk zijn. Het bestuur staat altijd open voor suggesties over de invulling van deze open dagen. Iedere suggestie zal worden beoordeeld op zijn mogelijkheden.