Afscheid van 3 bestuursleden

Allereerst wensen wij alle lezers en belangstellenden voor Dierenweide`t Spiker een heel goed 2023.

Per 1 januari 2023 zijn binnen het bestuur en het beheer van de dierenweide een aantal grote wijzigingen:
Drie bestuursleden en de beheerder van de Dierenweide zijn afgetreden, en wel:

  • Hans van Geel – voorzitter
  • Herman Strijdveen – secretaris en tevens beheerder van de Dierenweide
  • Hans van Veen (algemeen bestuurslid en tot 2022 penningmeester)

    Zij zijn de grondleggers van Dierenweide ’t Spiker en hebben de weide de afgelopen 10 jaar uitgebouwd tot de mooie dierenweide zoals die er nu ligt. Dierenweide ’t Spiker heeft heel veel aan hen te danken.
Op 14 januari hebben we de 3 oud bestuursleden (vlnr: Hans van Geel, Hans van Veen en Herman Strijdveen) in het ‘zonnetje’ gezet.

Wij hebben de vacatures gelukkig kunnen opvullen met mensen uit onze vrijwilligersgroep.
Per 1 januari 2023 zijn het nieuwe bestuur en de nieuwe beheerders begonnen.

De beheerders: Ap Ruiterkamp en Gerard Achterstraat.

Het bestuur:

  • Voorzitter: Martin van der Jagt
  • Secretaris: Monique Slee
  • Penningmeester: Gerard ter Maat

Samen met de vrijwilligers zetten zij zich nu verder in voor het in stand houden van onze mooie dierenweide.

Nieuwe kerstboom 2022

Op zaterdag 10 december hebben onze vrijwilligers weer een kerstboom in de weide geplaatst. Anders dan voorgaande jaren hebben we nu gekozen voor een duurzamere en herbruikbare boom met ledverlichting, maar zeker niet minder sfeervol.

Mede dankzij donaties van de Dorpsraad Warnsveld en Stichting Abersonfonds konden we deze kerstboom aanschaffen

Het ging ons aan het hart om weer een echte boom te plaatsen zoals de Nordmann spar. Dit is dan wel een prachtige boom maar ook een langzame groeier. Om de grootte te bereiken die mooi is voor de weide moet hij een flink aantal jaren groeien. Het is zo jammer om hem na ca 3 weken als kerstboom te laten dienen, te moeten laten verwerken als groenafval.

Tevens speelden de kosten een rol. Elk jaar een nieuwe Nordmann loopt aardig in de papieren. Deze nieuwe boom gaat naar verwachting jaren mee.

De dieren hielden toezicht op de werkzaamheden en de hertenbok hield de eindcontrole. Wij op onze beurt hielden daarbij de hertenbok met zijn machtige gewei in de gaten want je weet het maar nooit…

Het was een koude maar gezellige middag en gelukkig konden we ons tussendoor even opwarmen bij de vuurschaal die een van ons had meegebracht: geen overbodige luxe.

We hopen van harte dat onze medebewoners en de bezoekers van ons mooie Warnsveld ook weer van deze boom zullen genieten.

Op de foto pagina 2022 staan nog meer foto-impressies van het bouwen van deze kerstboom.

4 stoere mannen in de weide

In de dierenweide lopen sinds kort 4 mannen in de weide die komende periode voor nageslacht moeten zorgen:

De bovenste 2 zijn geleend van collega dierenweides. Zij gaan na hun ‘daad’ weer terug naar hun eigenaren. De onderste 2 zijn dit jaar in onze eigen dierenweide geboren.

Als alles goed gaat hebben we volgend voorjaar weer jong spul in de dierenweide.

Rabo ClubSupport

Woensdagavond 12 oktober werden wij blij verrast door een afvaardiging van de Rabobank.  Zij kwamen ons een cheque brengen van  € 906,65 uit de Rabo ClubSupport actie. Van dit bedrag hebben wij een kippenren kunnen maken, zodat ons opgehokt pluimvee (door maatregelen i.v.m. de vogelgriep) ook naar buiten kan en kan genieten van de buitenlucht.

Dit alles is gerealiseerd door veel van onze donateurs en andere inwoners van Warnsveld die lid zijn van de Rabobank en op ons gestemd hebben bij de Rabo ClubSupport actie. 

Ook namens al onze vrijwilligers spreken wij als bestuur onze grote dank uit. Dank, dank, nogmaals onze dank.