Kerstboom 2020

Heel veel is dit jaar anders dan anders, maar niet alles want ook in 2020 staat er weer een kerstboom in het middelpunt van Warnsveld. Laat het een lichtbaken zijn in deze moeilijke tijd.

Dierenweide ’t Spiker heeft in samenspraak met de Dorpsraad ook dit jaar een kerstboom geplaatst in het centrum van Warnsveld. Hovenier Luijendijk  heeft tegen een gereduceerde prijs deze boom op maandag 7 december in de dierenweide geplaatst en voorzien van verlichting. Het aftuigen en afvoeren van de boom zal ook door hen verzorgd worden. Daarvoor zijn we veel dank verschuldigd aan hovenier Luijendijk.

Dit jaar hebben we de boom grotendeels kunnen betalen uit het overschot van de donaties, die we vorig jaar voor het plaatsen van een kerstboom ontvingen van onze dorpsgenoten. Als de situatie volgend jaar zo blijft zullen we wellicht weer om donaties moeten vragen om een kerstboom te kunnen plaatsen.

Wij als organisatie zijn veel dank verschuldigd aan de inwoners van Warnsveld die dit tot nu toe weer mogelijk hebben gemaakt.

Het geeft maar weer eens aan hoeveel mensen de dierenweide een warm hart toedragen. En op zo’n mooie plek in Warnsveld hoort in de kersttijd gewoon een mooie kerstboom te staan!

NL doet, 11 juli 2020

Ook dit jaar hebben we weer deelgenomen aan NL Doet. Dit is de dag voor vrijwilligers om de handen uit de mouwen te steken voor maatschappelijke doelen.

Het is echter anders gelopen dan wat er gepland was. De originele datum was zaterdag 14 maart 2020. De landelijke organisatie heeft beslist om het op die datum niet door te laten gaan in verband met het gevaar van het Corona virus. Iedere vereniging of stichting kon zelf in de loop van het jaar een datum plannen om het toch door te laten gaan. Mits het verantwoord was i.v.m. het Corona virus. Het bestuur vond de datum van 11 juli verantwoord en op die datum hebben we met een flinke groep vrijwilligers veel werk verzet.

Op zaterdag 11 juli was het prachtig weer. Dat was mooi meegenomen want op de originele datum van 14 maart was het weer koud en winderig. De groep van 13 personen heeft veel werk verzet.

De stallen zijn ontdaan van spinnenkoppen, de Spikerstal is bijgeverfd, zowel binnen als buiten. De zitstokken voor de kippen behandeld met dieselolie tegen de luizen, het hekwerk is gecontroleerd en waar nodig gerepareerd, de dakgoten schoongemaakt, de voederplaatsen en de stoepen rondom de zitbankjes ontdaan van gras. Verder is het voerhok voor de eenden aangepast en wat verkleind.

Via contactpersoon Jan Bouwkamp krijgen we de laatste jaren ook aanmeldingen van het AZC uit Zutphen. Zij zijn welkom bij ons zodat deze mensen en een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen en zij zich gewaardeerd voelen. Dit jaar hadden we 3 flinke mannen. Zij waren evenals al onze vrijwilligers gemotiveerd om de handen uit de mouwen te steken.

Na het versterken van de inwendige mens zijn de klussen onder mooie weersomstandigheden afgerond. Tijdens het nababbelen met een drankje hadden we maar één conclusie:

Het was een geweldige fijne dag, onder mooie weersomstandigheden en iedereen ging tegen 16.30 uur met een tevreden gevoel huiswaarts.

Onder het menu Foto’s – Foto’s 2020 is een foto impressie te vinden van deze dag.

Vandalisme in nabijheid van Dierenweide ’t Spiker

Op Paaszondag deden onze verzorgers een constatering waar ze niet blij van werden.
In de nacht van zaterdag op zondag is een ruit van de abri vernield. Op zich is dat al erg genoeg maar wanneer het glas dan in de dierenweide terecht komt…
Het is maar te hopen dat de verzorgers al het glas hebben kunnen opruimen en dat de dieren er geen schade van ondervinden.
We moeten er niet aan denken dat de dieren het glas in de maag krijgen, dit kan vervelende consequenties hebben waar misschien wel dierenartsen aan te pas moeten komen.

Er is aangifte gedaan bij de politie. Wie tips heeft kan zich aldaar melden.