Aanpassing binnenzijde stal

Nu we ruim een jaar ervaring hebben opgedaan met het gebruik van onze stal hebben we inpandig een verandering aangebracht. We kwamen tot de conclusie dat 1 ruimte toch zijn beperkingen heeft. Er was bijvoorbeeld geen ruimte om een ziek dier of om jonge lammeren na het spenen apart te kunnen zetten. Er was behoeft aan een vaste separate ruimte in de stal met een aparte voerbak, waterbak en hooiruif.

Een kleine groep vrijwilligers heeft, onder leiding van Frans, deze aanpassing de afgelopen week gemaakt. De achterdeur wordt gebruikt als buitendeur voor deze groep. Doordat de afscheiding binnen een vaste plek heeft gekregen konden we daar ook een permanente binnendeur in maken. Hierdoor kunnen we deze dieren nu van binnenuit verzorgen. Alles is zo gemaakt dat het tochtvrij is als de beide deuren openstaan.

Dit alles is weer een verbetering van de stal. De vrijwilligers zijn blij dat ze nu op een normale wijze deze dieren vanuit de stal kunnen verzorgen.

Reacties zijn gesloten.