Afscheid van 3 bestuursleden

Allereerst wensen wij alle lezers en belangstellenden voor Dierenweide`t Spiker een heel goed 2023.

Per 1 januari 2023 zijn binnen het bestuur en het beheer van de dierenweide een aantal grote wijzigingen:
Drie bestuursleden en de beheerder van de Dierenweide zijn afgetreden, en wel:

  • Hans van Geel – voorzitter
  • Herman Strijdveen – secretaris en tevens beheerder van de Dierenweide
  • Hans van Veen (algemeen bestuurslid en tot 2022 penningmeester)

    Zij zijn de grondleggers van Dierenweide ’t Spiker en hebben de weide de afgelopen 10 jaar uitgebouwd tot de mooie dierenweide zoals die er nu ligt. Dierenweide ’t Spiker heeft heel veel aan hen te danken.
Op 14 januari hebben we de 3 oud bestuursleden (vlnr: Hans van Geel, Hans van Veen en Herman Strijdveen) in het ‘zonnetje’ gezet.

Wij hebben de vacatures gelukkig kunnen opvullen met mensen uit onze vrijwilligersgroep.
Per 1 januari 2023 zijn het nieuwe bestuur en de nieuwe beheerders begonnen.

De beheerders: Ap Ruiterkamp en Gerard Achterstraat.

Het bestuur:

  • Voorzitter: Martin van der Jagt
  • Secretaris: Monique Slee
  • Penningmeester: Gerard ter Maat

Samen met de vrijwilligers zetten zij zich nu verder in voor het in stand houden van onze mooie dierenweide.

Zie ook het artikel in Contact: Klik hier.

Reacties zijn gesloten.