Correctie berichtgeving gewei in Nieuwsbrief 47 2e kwartaal 2023

In de deze week verzonden nieuwsbrief van het 2e kwartaal is helaas een fout geslopen. Hierin werd verteld dat het damhert een bloederig gewei heeft vóórdat het wordt afgeworpen. Dit is niet correct. De juiste gang van zaken is, dat het nieuwe gewei snel weer aangroeit als het is afgeworpen. Het nieuwe gewei is eerst bedekt door de basthuid, een dunne laag vaten met huid. Die basthuid wordt in augustus/september door het dan onrustige hert afgeschuurd waardoor het gewei er bloederig uitziet. Het bekende hoornige gewei komt dan bloot te liggen. Het is ook duidelijk op de foto’s hieronder te zien dat het afgeworpen gewei kaal bot is en dat om het nieuwe gewei de basthuid zit. Met dank aan de oplettende lezer van de Nieuwsbrief.

Reacties zijn gesloten.