Werkzaamheden voor de weide

Het nachtverblijf onderhouden
– 2-3 keer per jaar de stal uitmesten en de mest afvoeren
– Materialen verzorgen die nodig zijn om de weide en de opstallen te kunnen onderhouden
– Zonodig voerplaatsen en straatwerk aanvegen
– Zo nodig gras maaien
– Onkruid verwijderen in en rondom de weide
– Afrastering controleren en onderhouden
– Indien nodig sproeien
– Kunstmest zaaien
– Voorraad hooi controleren en indien nodig tijdig bijkopen