Een bedankje voor de vrijwilligers van de dierenweide.

Zaterdag 27 juni kregen de vrijwilligers een rode taart aangeboden . Deze werd aangeboden door de P v/d A afdeling Zutphen-Warnsveld. De vrijwilligers kregen deze taart aRSCN1279DSCN1225angeboden als blijk van waardering voor het vele en mooie werk wat zij doen voor de dierenweide. Volgens spreker Frans Heitling, raadslid met dierenwelzijn in portefeuille, is datgene wat de vrijwilligerode taart PVDA 049rs doen bewonderingswaardig en hebben zij de Rode taart verdiend. De groep bestond niet alleen uit de dierverzorgers maar ook uit de vrijwilligers die allerlei hand- en spandiensten voor de dierenweide doen. Het kleurde rood in de partytent niet alleen door de rode taart maar ook door de rode kleding van de aanwezige P v/d A leden die aanwezig waren.

De rode taart PVDA 048taart werd aangesneden door onze secretaris Herman Strijdveen. Met koffie of thee werd de taart met smaak opgegeten.

Ik het dankwoord bracht Herman DSCN1248_2Strijdveen zijn dank over aan de leden van de P v/d A. De vrijwilligers voelen zich vereerd door deze geste en dit geeft hen weer extra energie om door te gaan. Zij doen dit allemaal met veel plezier en beschouwen het bijna als hun levenswerk om dit stukje van Warnsveld een parel voor de omgeving te laten zijn.

Reacties zijn gesloten.