Groot onderhoud dierenweide

Wie deze week voorbij de dierenweide is gekomen, kan het niet zijn ontgaan dat er veel activiteiten zijn bij de dierenweide. De graszode is nl. aan vervanging toe. In onderstaande artikel daarover de uitleg van het bestuur.

We gaan groot onderhoud uitvoeren aan onze dierenweide ’t Spiker.

Na 30-35 jaar zien wij ons  genoodzaakt om de graszode te vernieuwen. Al die jaren is de graszode nooit vernieuwd en zijn de goede grassoorten overwoekert door éénjarig straatgras wat onvoldoende groeit en weinig opbrengst geeft.

Door de zachte winters van de laatste jaren met afwisselend korte periodes van vorst en dooi is de graszode volledig stuk gelopen door de dieren. Om dit te voorkomen is er een optie om in natte winters de dieren op te sluiten op de verharding. De dagen zijn kort en ze zijn toch afhankelijk van hooi en brokjes.

Afhankelijk van bepaalde situaties zou minimaal iedere 10 jaar de zode vernieuwd moeten worden.

Dit alles heeft ons doen besluiten om de graszode te gaan vernieuwen. De eerste plannen waren om het in 2 jaar uit te smeren. We zouden dan de weide met bouwhekken in tweeën opsplitsen. Uiteindelijk bleek dit praktisch niet uitvoerbaar. Vooral de damherten kregen dan 2 jaar lang veel te weinig ruimte. Als we aan dierwelzijn denken was dit niet de beste oplossing.

We gaan nu in 1 keer alles frezen, egaliseren en opnieuw inzaaien. Aanvang werkzaamheden is ongeveer half september en we hopen dat eind september alles klaar is. Als alles volgens  planning verloopt hebben we in het voorjaar een groene weide met een nieuwe graszode en schone grond.

 

Dit heeft echter een aantal consequenties voor onze dieren.

De geiten en schapen komen tijdelijk te lopen in de Paddenpoel. In de winter kan een gedeelte weer terug naar de Spikerstal, maar ze kunnen dan alleen op de verharding lopen.

De damherten worden allemaal elders gehuisvest. In het voorjaar van 2019 komen 2 hinden en 1 bok weer in de weide.

Het pluimvee komt achter hekken te zitten zodat ze alleen op de verharding kunnen blijven lopen. Dit hopen we voor de gehele winter. Als de vogelgriep echter weer toeslaat deze winter dan moet al het pluimvee weer volledig opgehokt worden. 

Het bestuur heeft als uitgangspunt dat de donatiegelden gebruikt worden voor de exploitatie van de dierenweide, zoals aankoop krachtvoer, hooi, dierenartskosten enz.

Willen we wat groots aanpakken dan gaan we op zoek naar externe sponsoren.

Ook nu hebben we weer een paar sponsoren gevonden die een aanzienlijk bedrag toegezegd hebben om de weide te vernieuwen. Dit bedrag kwam redelijk in de richting van de begroting die we hiervoor gemaakt hebben. De toezegging van deze bedragen heeft ons doen besluiten om het plan verder uit te werken.

Onder het kopje Foto’s volgen nog meer foto’s en er zal een nieuwsbrief worden verzonde

 

 

Reacties zijn gesloten.