Welkom

Hartelijk welkom op de site van Dierenweide ’t Spiker

Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker vindt zijn oorsprong in 2012. Voorheen werd dit weitje beheerd door de toenmalige gemeente Warnsveld. Nadat de gemeente Warnsveld werd ingelijfd door Zutphen werd het beheer overgenomen door de gemeente Zutphen.

De gemeente Zutphen heeft de exploitatie toen neergelegd bij kinderboerderij de Schouw in Zutphen. Daardoor werd dierenweide ’t Spiker in Warnsveld een dependance van kinderboerderij de Schouw. Dieren verzorgen op afstand valt echter niet mee en dus geen ideale situatie voor mens en dier.

In april 2011 heeft de gemeenteraad van Zutphen besloten om alle dierenweiden te gaan sluiten per 31 december 2011. Dit als gevolg van de financiële crisis in Nederland.

In augustus 2011 hebben een aantal vrijwilligers/buurtbewoners het initiatief genomen om de dierenweide te privatiseren. Na overleg met de Dorpsraad van Warnsveld en ambtenaren van de gemeente Zutphen kwam er goedkeuring en medewerking van beide instanties.

Na deze goedkeuring werden de financiële mogelijkheden in kaart gebracht. Hieruit bleek dat de bevolking enthousiast was voor dit plan. In korte tijd werd er zoveel geldelijke steun toegezegd dat de financiële basis voor de exploitatie van de dierenweide geborgd was.

Door deze financiële basis kon in maart 2012 een stichting worden opgericht en mocht een nieuw dierenverblijf gebouwd worden, nadat de oude afgebroken was. Door steun van aannemer Kappert en veel vrijwilligers werd in no-time een degelijk onderkomen voor de dieren gebouwd. Als u de foto’s bekijkt kunt u de bedrijvigheid zien!

Ons dierenbestand wordt optimaal bijgehouden, ieder jaar komen er jonge dieren bij en gaan oude dieren weer weg. Zo blijft de weide zeer aantrekkelijk voor alle bezoekers.

U kunt al bladerend veel te weten komen over de weide.

Bent u nog niet langs geweest? Dan nodigen wij u van harte uit. Mocht u een reactie willen geven, dan kunt u dit altijd doen met contactformulier. U kunt hier natuurlijk ook met al uw vragen terecht.

Op het menuonderdeel berichten kunt u de laatste informatie lezen!

Als u donateur wilt worden vult u dan het formulier in dat onder het kopje donateurs is te vinden of ga er direct heen.

Bekijkt u onze site op uw gemak. Wij wensen u hierbij veel kijk- en leesplezier.

Het bestuur van de Dierenweide