Kerstboom 2019

Zoals u op onze Facebook pagina en in De Stentor heeft kunnen lezen heeft de gemeente Zutphen besloten dit jaar geen kerstbomen meer te plaatsen, dus ook niet meer in onze Dierenweide.

Dat heeft nogal wat reacties losgemaakt, zoals o.a. te zien is op het artikel van 23 nov. op onze Facebook pagina. Ook de Dorpsraad Warnsveld en de buurtvereniging Dorskampkwartier hebben aangegeven dat dat niet kan.

Er is inmiddels een actie gestart om toch een kerstboom te gaan plaatsen in onze Dierenweide. Van diverse kanten zijn kerstbomen aangeboden en anderen boden hulp aan. Ook zijn er donaties van zowel particulieren als bedrijven toegezegd en ontvangen.

We kunnen daarom gelukkig aangeven dat het gaat lukken! De planning is dat de kerstboom dit jaar op maandag 9 december geplaatst gaat worden door hovenier Luijendijk. Samen met de vrijwilligers van onze dierenweide wordt hij rechtop gezet en van lampen voorzien. Ook voor het aftuigen en afvoeren begin volgend jaar wordt gezorgd.

Alleen het financiële gedeelte heeft nog een open eindje. Daarvoor kan nog steeds een bijdrage worden overgemaakt op onze bankrekening:
Iban: NL 86 RABO 0166 8761 43
t.n.v. Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker 

onder vermelding van ‘Kerstboom’

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de reacties, aangeboden hulp, ideeën en financiële steun. Dat geeft maar weer eens aan hoeveel mensen de dierenweide een warm hard toedraagt. En dat op zo’n mooie plek in Warnsveld gewoon een mooie kerstboom moet staan!

Reacties zijn gesloten.