Betontegels

Het veranderen en aanpassen van de voormalige vlindertuin verloopt naar wens. Het graszaad is gezaaid en de tekening voor het nacht/schuilhok is gereed. Over het hekwerk wordt één dezer dagen een beslissing genomen. Als alles volgens planning verloopt hebben we volgend voorjaar een mooie groene weide waar we dieren kunnen laten grazen.
We zijn echter nog op zoek naar betontegels van 30×30 cm en/of betonstenen om de ingang van de weide, de vloer van de stal en om een voerplaats te verharden.
Wie kan ons daaraan helpen?

Graag contact opnemen met Herman Strijdveen (0575-572140, 06-22202964)

Vlindertuin

Bent u al wezen kijken bij de voormalige vlindertuin? Alle struiken die weg moesten om deze “tuin” geschikt te maken als weide zijn door medewerkers van de  gemeente en vrijwilligers geruimd. Nu nog egaliseren, inzaaien,  een schuilplaats voor de dieren, een hek en… klaar is kees. Natuurlijk is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar met onze vrijwilligers zullen we een eind komen! Het hek zal door een bedrijf worden geplaatst. Houdt u de berichten in de gaten, zodra een en ander bekend is zullen we dit weer melden.

Kaarten

Kaart 1Van de dieren: Het bestuur heeft het plan opgevat om een serie kaarten van dieren uit de dierenweide te laten drukken en die te koop aan te bieden. Het is de bedoeling om te starten met een serie van 10 kaarten. In de volgende nieuwsbrief hopen we hier meer over te kunnen mededelen.

Subsidie Rabobank

Ja, het is nu echt waar, we hebben de cheque, die we met uw hulp in de wacht hebben gesleept, woensdagavond 25 september in Lochem opgehaald.  We gaan de vlindertuin opknappen en van een hekwerk laten voorzien. De struiken zijn direct al vrijdags door medewerkers van de gemeente, met hulp van vrijwilligers, verwijderd. Ook het gras is gemaaid. Binnenkort hopen we dat de stobben worden verwijderd en dat de grond wordt geëgaliseerd. Hierna kan gras worden gezaaid. Dit moet op korte termijn gebeuren, anders moeten we wachten tot volgend voorjaar. Vervolgens kan het hek worden geplaatst. U wordt over de voortgang op de hoogte gehouden door onze nieuwsbrief en natuurlijk ook door onze site.

Subsidie van de Dorpsraad

Kop dorpsraadIn de vergadering van dinsdag 17 september heeft de  Dorpsraad besloten, een door onze Stichting aangevraagde subsidie toe te kennen voor een deel van de realisatie van de voormalige vlindertuin die wij in gebruik willen gaan nemen. Dit geld gaan we gebruiken voor het maken van een nacht/schuilhok in dit nieuwe stuk weide.
In eerste instantie is een bedrag van € 1000,- beschikbaar gesteld maar het dagelijks bestuur is gemandateerd om dit bedrag, indien nodig, aan te passen. Men was unaniem van mening dat de dierenweide een zeer positieve indruk maakt op de bewoners van Warnsveld en het initiatief om de voormalige vlindertuin in beheer te nemen werd van harte ondersteund.