De open dagen zitten er weer op

De open dagen van dit jaar liggen weer achter ons. We zijn dit jaar op 6 woensdagen open geweest, de belangstelling hiervoor was wisselend. De weersomstandigheden waren een paar keer onze spelbrekers.

Op deze open dagen hebben de kinderen weer kunnen genieten van de dieren en hebben tekst en uitleg gekregen over de geboorte, voeding en verzorging van onze dieren. Een grote groep kinderen en (volwassenen) heeft zelfs de geboorte van 2 dwerggeitjes  van begin tot het einde meegemaakt. Van zulke dingen kunnen wij als bestuur genieten omdat dit toch een memorabel moment is in het leven van deze kinderen.

Wij als bestuur gaan deze open dagen weer evalueren in hoeverre wij in de behoefte voorzien en welke verbeteringen mogelijk zijn. Het bestuur staat altijd open voor suggesties over de invulling van deze open dagen. Iedere suggestie zal worden beoordeeld op zijn mogelijkheden.

Aanpassing binnenzijde stal

Nu we ruim een jaar ervaring hebben opgedaan met het gebruik van onze stal hebben we inpandig een verandering aangebracht. We kwamen tot de conclusie dat 1 ruimte toch zijn beperkingen heeft. Er was bijvoorbeeld geen ruimte om een ziek dier of om jonge lammeren na het spenen apart te kunnen zetten. Er was behoeft aan een vaste separate ruimte in de stal met een aparte voerbak, waterbak en hooiruif.

Een kleine groep vrijwilligers heeft, onder leiding van Frans, deze aanpassing de afgelopen week gemaakt. De achterdeur wordt gebruikt als buitendeur voor deze groep. Doordat de afscheiding binnen een vaste plek heeft gekregen konden we daar ook een permanente binnendeur in maken. Hierdoor kunnen we deze dieren nu van binnenuit verzorgen. Alles is zo gemaakt dat het tochtvrij is als de beide deuren openstaan.

Dit alles is weer een verbetering van de stal. De vrijwilligers zijn blij dat ze nu op een normale wijze deze dieren vanuit de stal kunnen verzorgen.

Spenen van de lammeren

Afgelopen week zijn de lammeren die dit jaar geboren zijn gespeend. Dit houdt in dat ze afgezonderd zijn van de moeder. Ze zijn inmiddels zo oud dat ze moeten leren om op eigen benen te staan. De moeders vertoeven nu in de grote weide en de jonge lammeren lopen samen in de Paddenpoel.

Het is de eerste paar dagen wat onrustig in de weide omdat de moeders de lammeren met geblèr roepen en de lammeren beantwoorden dit ook met geblèr. Het elkaar roepen verdwijnt met een aantal dagen.

Wij nodigen u uit om de andere bezetting met dieren in de weide te komen aanschouwen. Het geeft een totale ander aanzien. Aan de ene kant de oudere wijze dieren en aan de andere kant in de paddenpoel de jonge speelse schapen en geiten.