Subsidie Rabobank

Ja, het is nu echt waar, we hebben de cheque, die we met uw hulp in de wacht hebben gesleept, woensdagavond 25 september in Lochem opgehaald.  We gaan de vlindertuin opknappen en van een hekwerk laten voorzien. De struiken zijn direct al vrijdags door medewerkers van de gemeente, met hulp van vrijwilligers, verwijderd. Ook het gras is gemaaid. Binnenkort hopen we dat de stobben worden verwijderd en dat de grond wordt geëgaliseerd. Hierna kan gras worden gezaaid. Dit moet op korte termijn gebeuren, anders moeten we wachten tot volgend voorjaar. Vervolgens kan het hek worden geplaatst. U wordt over de voortgang op de hoogte gehouden door onze nieuwsbrief en natuurlijk ook door onze site.

Subsidie van de Dorpsraad

Kop dorpsraadIn de vergadering van dinsdag 17 september heeft de  Dorpsraad besloten, een door onze Stichting aangevraagde subsidie toe te kennen voor een deel van de realisatie van de voormalige vlindertuin die wij in gebruik willen gaan nemen. Dit geld gaan we gebruiken voor het maken van een nacht/schuilhok in dit nieuwe stuk weide.
In eerste instantie is een bedrag van € 1000,- beschikbaar gesteld maar het dagelijks bestuur is gemandateerd om dit bedrag, indien nodig, aan te passen. Men was unaniem van mening dat de dierenweide een zeer positieve indruk maakt op de bewoners van Warnsveld en het initiatief om de voormalige vlindertuin in beheer te nemen werd van harte ondersteund.

Mededelingen over de dieren

De 2 lammeren van Saartje zijn verkocht aan een mevrouw in Eerbeek. Zij krijgen daar een goed tehuis. We hebben ze verkocht omdat ze niet raszuiver zijn.

Begin augustus zijn de geiten en schapen weer tegen Q-koorts geënt. De lammeren van dit jaar moeten over ca. 3 weken voor de 2e keer worden geënt.

Het zwarte ouissant schaapje is weer behandeld door dierenarts. Hij dacht aan een longontsteking. Zij is nu weer wat actiever en is weer hersteld.

De lammeren van dit jaar zijn weer gespeend. Zij moeten nu leven zonder de hulp van de moeder. Daardoor zijn ze op dit afgezonderd van de oude geiten.

De pauwen zijn inmiddels goed gewend en paraderen door de gehele weide.

De 2 jonge damherten zijn jammer genoeg allebei bokjes en gaan op termijn onze weide weer verlaten.

De zeer oude Lakenvelder kippen zijn vervangen door jonge dieren die dit jaar geboren zijn.

 

Nieuwe afrastering

P1080252Vrijwilligers hebben een hek gemaakt van een oude afrastering van de Gelre Ziekenhuizen.

Door e.e.a. te verkleinen is er een professionele afrastering gemaakt en zit er een deur in. Indien de ruimte gebruikt wordt, kan er toch met een kruiwagen naar de mestvaalt worden gegaan.

Een uitstekende oplossing. Nieuw had dit € 1100,00 gekost. Prima werk.