Kerstboom 2019 (2)

Hij staat er! Het begon met een oproep op Facebook door Dierenweide ‘t Spiker. De boom is gerealiseerd door donaties en giften van donateurs, andere particulieren,  Buurtvereniging ”Dorskampkwartier”, Dorpsraad, Zomerfeesten Warnsveld, het Hart van Warnsveld (sponsoren van de Warnsveldse Boys) en nog een aantal andere niet met naam genoemde gulle gevers uit Warnsveld.

De boom werd gekocht bij Hoveniersbedrijf Luijendijk, zij zorgden met hun materiaal voor het gratis opzetten van de boom met behulp van enkele vrijwilligers van de Dierenweide. 

Het was heel erg schrikken toen ons ter ore kwam, dat de Gemeente Zutphen geen kerstboom meer wilde plaatsen in het kader van de bezuinigingen.

Maar de Warnsveldse samenleving is sterk en de saamhorigheid groot. Zij hebben laten zien dat het lichtpunt in donkere dagen niet verdwijnt uit het hart van Warnsveld.

De organisatie is veel dank verschuldigd aan allen die in welke vorm dan ook meegeholpen hebben om de kerstboom weer in Warnsveld geplaatst te krijgen.

Kerstboom 2019

Zoals u op onze Facebook pagina en in De Stentor heeft kunnen lezen heeft de gemeente Zutphen besloten dit jaar geen kerstbomen meer te plaatsen, dus ook niet meer in onze Dierenweide.

Dat heeft nogal wat reacties losgemaakt, zoals o.a. te zien is op het artikel van 23 nov. op onze Facebook pagina. Ook de Dorpsraad Warnsveld en de buurtvereniging Dorskampkwartier hebben aangegeven dat dat niet kan.

Er is inmiddels een actie gestart om toch een kerstboom te gaan plaatsen in onze Dierenweide. Van diverse kanten zijn kerstbomen aangeboden en anderen boden hulp aan. Ook zijn er donaties van zowel particulieren als bedrijven toegezegd en ontvangen.

We kunnen daarom gelukkig aangeven dat het gaat lukken! De planning is dat de kerstboom dit jaar op maandag 9 december geplaatst gaat worden door hovenier Luijendijk. Samen met de vrijwilligers van onze dierenweide wordt hij rechtop gezet en van lampen voorzien. Ook voor het aftuigen en afvoeren begin volgend jaar wordt gezorgd.

Alleen het financiële gedeelte heeft nog een open eindje. Daarvoor kan nog steeds een bijdrage worden overgemaakt op onze bankrekening:
Iban: NL 86 RABO 0166 8761 43
t.n.v. Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker 

onder vermelding van ‘Kerstboom’

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de reacties, aangeboden hulp, ideeën en financiële steun. Dat geeft maar weer eens aan hoeveel mensen de dierenweide een warm hard toedraagt. En dat op zo’n mooie plek in Warnsveld gewoon een mooie kerstboom moet staan!

Klussen

Wie denkt dat het verzorgen van de dieren de enige taak is van de vrijwilligers heeft het mis. Zo door het jaar heen zijn er diverse klussen in de dierenweide die ook door de verzorgers geklaard worden.

Dit jaar is er na het inzaaien van de weide o.a. een zandbak gerealiseerd voor de kippen, nieuwe hekwerken geplaatst, maar ook een onderkomen voor de herten.

Daarnaast zijn er ook altijd extra schoonmaak en reparatie werkzaamheden, zoals het reinigen van de stallen, de bestrating, de weide en de voerbakken. (meer foto’s zie Foto’s – foto’s 2019)

Uitstapje voor vrijwillegers

Op 24 augustus hebben de vrijwilligers een uitstap gehad. Met de paardentram door het centrum van Zutphen en daarna met de fluisterboot een hele tocht door de wateren van Zutphen. De prachtige middag werd afgesloten bij het IJsselpaviljoen met een drankje. Dit werd grotendeel gesponsord door een externe sponsor, waarvoor dank.