Doelstelling

Doelstelling Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker

  1. De instandhouding en het onderhouden van de dierenweide aan ‘t Spiker te  Warnsveld.
  2. Het verzorgen van de dieren en het onderhoud van opstallen en hekwerk, wordt zover mogelijk, door vrijwilligers gedaan.
  3. Het zorgen dat er een gemêleerd en voldoende aantal dieren aanwezig is.
  4. Het onderhouden van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Hiertoe worden o.a. gerekend het onderhouden   van de hekwerken, onderkomen van de dieren, het grasveld.
  5. De kosten die uit bovenstaande doelstellingen voortvloeien komen, behoudens lid g, voor rekening van de stichting.
  6. De communicatie naar haar achterban verzorgen d.m.v. nieuwsbrieven en/of website.
  7. De boom, in de weide en de bomen om de weide blijven eigendom van de gemeente, die hiervoor de volledige verantwoording draagt.