Middelen

Middelen van de Stichting

De stichting verkrijgt haar inkomsten op de volgende wijzen:
a     Door donaties, schenkingen, subsidies en sponsoring
b     Door legaten of erfstellingen
c     Op andere wettige wijzen, zoals uit fondswerving, collectes
d     Door inkomsten uit de werkzaamheden van de stichting