Subsidie van de Dorpsraad

Kop dorpsraadIn de vergadering van dinsdag 17 september heeft de  Dorpsraad besloten, een door onze Stichting aangevraagde subsidie toe te kennen voor een deel van de realisatie van de voormalige vlindertuin die wij in gebruik willen gaan nemen. Dit geld gaan we gebruiken voor het maken van een nacht/schuilhok in dit nieuwe stuk weide.
In eerste instantie is een bedrag van € 1000,- beschikbaar gesteld maar het dagelijks bestuur is gemandateerd om dit bedrag, indien nodig, aan te passen. Men was unaniem van mening dat de dierenweide een zeer positieve indruk maakt op de bewoners van Warnsveld en het initiatief om de voormalige vlindertuin in beheer te nemen werd van harte ondersteund.

Reacties zijn gesloten.