Vogelgriep in Nederland

Op een pluimveebedrijf in de Utrechtse plaats Hekendorp is op zondag 16 november de besmettelijke vogelgriep H5N8 vastgesteld. Deze ziekte is zeer besmettelijk voor pluimvee met uitvalverschijnselen tot wel 30 %. Daarom heeft de staatsecretaris van Economische Zaken voor 72 uur een stand stil uitgevaardigd, wat inhoud dat er in deze periode geen transport van en naar agrarische bedrijven plaats mag vinden. Tevens moet al het pluimvee opgehokt worden. Ook hobbymatig gehouden pluimvee valt onder deze regeling.

Door deze verordening hebben wij ons pluimvee ook opgehokt. Een aantal vrijwilligers hebben een tussenwand van hout en gaas gemaakt in de stal. Hierdoor zit het pluimvee opgesloten achter in de stal en kunnen de geiten weer naar buiten. We hebben hierdoor weer veel kosten moeten maken om hout, gaas en schroeven te kopen. De arbeid is gelukkig gratis door onze vrijwilligers gedaan, die we hiervoor ook veel dank verschuldigd zijn. Want dit alles moest wel op zeer korte termijn gerealiseerd worden.

Een aantal dagen na de 1e uitbraak in Hekendorp is er op nog een paar plaatsen in Nederland de vogelgriep uitgebroken. Ook nu zijn de eerder genoemde verordeningen in werking gesteld. Het sterke vermoeden bestaat dat het virus verspreidt wordt door trekvogels.

Inmiddels zijn we weer een aantal dagen verder en is de ophokplicht voor hobby pluimvee opgeheven. We houden het pluimvee echter nog een aantal dagen opgesloten totdat de situatie rond de vogelgriep in rustig vaarwater is gekomen. Het iedere keer weer loslaten en daarna weer vangen van het pluimvee veroorzaakt veel stress bij de dieren.

Reacties zijn gesloten.